Proti nenávisti online

žít, učit se a jednat pro lidská práva


Svoboda projevu je jedním ze základních práv lidí v pluralitní demokratické společnosti zakotvených v 10. článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Na rozdíl od svobody myšlení to ovšem není právo absolutní. Jeho výkon je spojený s řadou omezení v zájmu ochrany pořádku, předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti, a také povinností, například respektováním svobody vyznání.

Evropský soud pro lidská práva identifikoval řadu forem projevu, které jsou považovány za nepřístojné a odporující Úmluvě (rasismus, xenofobie, anti-semitismus, agresivní nacionalismus, diskriminace menšin a přistěhovalců). Společným jmenovatelem těchto projevů je zášť a nenávist. Právě proti nenávisti je zaměřena kampaň Rady Evropy „Proti nenávisti online“, jejímž cílem je podpořit zájem o dění v oblasti lidských práv a bránit šíření nenávistných projevů, zejména na internetu.

Podívejte se na video portugalského projektu „No Hate Ninja“.

A+ A A-

Akční den proti sexistickým nenávistným projevům

Akční den proti sexistickým nenávistným projevům 

8. březen 2017

Mezinárodní den žen se stal dnem pro práva žen. Je to den, kdy si mají lidé připomenout historické sociální, ekonomické, kulturní a politické výdobytky žen v demokratickém světě, které ovšem nejsou ani zdaleka všude respektovány. 

Hnutí proti nenávistným projevům vyzývá mladé lidi, aby 8. března vzdorovali zejména sexistickým nenávistným projevům, všímali si, kde k nim dochází a zvyšovali povědomí o jejich dopadu na ženy i muže, na jejich rovnoprávnost a lidská práva.  

Mnoho příkladů sexistických nenávistných projevů a jejich dopadů na ženy bylo zmíněno na semináři konaném v únoru 2016 ve Štrasburgu (Seminar Combatting Sexist Hate Speech). Seminář byl společnou iniciativou oddělení Gender Equality Unit a Youth Department Rady Evropy. Účastníci potvrdili, že sexistické nenávistné projevy mají negativní vliv na plnohodnotné a rovnoprávné zapojení mladých dívek a žen do společnosti, včetně online prostředí, a to na oběti i svědkyně, podkopávají svobodu projevu a jsou překážkou uplatňování lidských práv. 

Nenávist není názor

Společná akce Národních výborů kampaně Proti nenávisti online u příležitosti Dne lidských práv.

Den lidských práv si každoročně připomínáme u příležitosti přijetí všeobecné Deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948.

Hnutí No hate speech Rady Evropy organizuje 10.12.2016 akční den k propagaci lidských práv a potlačení nenávistných projevů online s cílem podpořit respekt k právům člověka a pochopení, jaký vliv na jejich uplatňování má vyvolávání nenávisti. 

 

Kampaň Bez nenávisti pokračuje další dva roky. Co se probralo ve Štrasburku?

Zvláštní načasování mělo úvodní setkání koordinátorů kampaně No Hate Speech Movement – Mladí bez nenávisti. V Evropě zuří často nenávistná diskuse o imigrantech, ve společnosti je cítit pnutí. O to více si uvědomovali důležitost mítinku všichni zástupci, kteří dorazili do tohoto malebného francouzského městečka ať už ze zemí Evropské unie, zbytku Evropy, Asie, Afriky či Mexika.

Kampaň No Hate Speech Movement probíhala již dva roky a připsal si řadu úspěchů. Všichni, kdo se zúčastnili závěrečné konference v květnu tohoto roku, proto byli právem nadšeni z informace, že se Rada Evropy rozhodla kampaň prodloužit o další dva roky 2016 a 2017.

Evropskou kampaň realizuje Rada Evropy v ČR NCBI za podpory MŠMT a UPC

Rada Evropy

Tyto stránky využívají soubory cookies, informace o vaší návštěvě jsou sdíleny se společností Google (další informace zde).
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Facebook NoHateCZ

Facebook no hate speech

DMC Firewall is a Joomla Security extension!