Proti nenávisti online

žít, učit se a jednat pro lidská práva


Svoboda projevu je jedním ze základních práv lidí v pluralitní demokratické společnosti zakotvených v 10. článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Na rozdíl od svobody myšlení to ovšem není právo absolutní. Jeho výkon je spojený s řadou omezení v zájmu ochrany pořádku, předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti, a také povinností, například respektováním svobody vyznání.

Evropský soud pro lidská práva identifikoval řadu forem projevu, které jsou považovány za nepřístojné a odporující Úmluvě (rasismus, xenofobie, anti-semitismus, agresivní nacionalismus, diskriminace menšin a přistěhovalců). Společným jmenovatelem těchto projevů je zášť a nenávist. Právě proti nenávisti je zaměřena kampaň Rady Evropy „Proti nenávisti online“, jejímž cílem je podpořit zájem o dění v oblasti lidských práv a bránit šíření nenávistných projevů, zejména na internetu.

Podívejte se na video portugalského projektu „No Hate Ninja“.

A+ A A-

Kampaň Bez nenávisti pokračuje další dva roky. Co se probralo ve Štrasburku?

Zvláštní načasování mělo úvodní setkání koordinátorů kampaně No Hate Speech Movement – Mladí bez nenávisti. V Evropě zuří často nenávistná diskuse o imigrantech, ve společnosti je cítit pnutí. O to více si uvědomovali důležitost mítinku všichni zástupci, kteří dorazili do tohoto malebného francouzského městečka ať už ze zemí Evropské unie, zbytku Evropy, Asie, Afriky či Mexika.

Kampaň No Hate Speech Movement probíhala již dva roky a připsal si řadu úspěchů. Všichni, kdo se zúčastnili závěrečné konference v květnu tohoto roku, proto byli právem nadšeni z informace, že se Rada Evropy rozhodla kampaň prodloužit o další dva roky 2016 a 2017.

 

Popravdě řečeno, dle zástupců Council of Europe ani nebyla jiná možnost. Vzhledem k současným extremistickým tendencím po celé Evropě by bylo až zbabělé, kdyby Rada strčila hlavu do písku.

Nestalo se tak, a před koordinátory z jednotlivých zemí tak stál úkol, během tří dní probrat, jakým směrem se posunout dále.

Snaha o větší koordinovanost a spolupráce V4

Na úvod se ještě všichni ještě vrátili k hodnocení uplynulých dvou let. Původní kampaň šlo považovat za úspěšnou. Ale zároveň za značně nekoordinovanou. Každá národní kampaň šla jiným směrem. Což je na jednu stranu dobře, přeci jen v každé zemi vyvstávají jiná témata související s lidskými právy a bojem proti nenávisti. Pro větší efektivitu kampaně je však klíčové některé postupy sjednotit.

V rámci pracovních skupin se tak řešila důležitá témata jako reportování tzv. hate speech, využití učebnice Bookmarks, reakce na nenávistné projevy nebo online platforma kampaně. V této souvislosti rozhodně zaujal návrh českého zástupce – užší spolupráce se sítí telecenter INHOPE.

Česká republika si v rámci Evropského srovnání nevede vůbec špatně. Daří se jí upozorňovat na problematiku nenávistných projevů, skrze řadu projektů informuje jak mládež, tak profesionály o nebezpečích souvisejících s kyberšikanou a nenávistí ve světě online. Samozřejmě má rezervy, které vycházejí z jedné základní premisy – financí.

Financování kampaní ostatně bylo leitmotivem, který se prolínal celým jednáním. Nápadů mají chytré hlavy koordinátorů a aktivistů řadu, ale je pro ně potřeba získat praktickou podporu. Proto například České republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko zvažuje do budoucna zintenzivnit spolupráci V4 – Visegrádské čtyřky a připravit projekt, který by měl pozitivní dopad na mladé v regionu.

Zářijový koordinační mítink

V České republice proběhl již před dvěma měsíci úvodní koordinační výbor za účasti řady důležitých institucí, nevládních organizací i zástupců státní správy. Hlavním výstupem bylo ujištění všech zúčastněných se do kampaně aktivně zapojit. Panovala shoda, že kampaň musí být inkluzivní, založená na diskusi, ne direktivní se snahou ostrakizovat občany s jiným názorem.

Jedním z úkolů, které před kampaní v následujících dvou letech leží, je rešerše právního uchopení problematiky nenávistného obsahu online v souvislosti s nahlašováním nevhodného obsahu. Výraz „hate speech“ má stále pro řadu lidi odlišný význam.

Evropskou kampaň realizuje Rada Evropy v ČR NCBI za podpory MŠMT a UPC

Rada Evropy

Tyto stránky využívají soubory cookies, informace o vaší návštěvě jsou sdíleny se společností Google (další informace zde).
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Facebook NoHateCZ

Facebook no hate speech

DMC Firewall is a Joomla Security extension!