Proti nenávisti online

žít, učit se a jednat pro lidská práva


Svoboda projevu je jedním ze základních práv lidí v pluralitní demokratické společnosti zakotvených v 10. článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Na rozdíl od svobody myšlení to ovšem není právo absolutní. Jeho výkon je spojený s řadou omezení v zájmu ochrany pořádku, předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti, a také povinností, například respektováním svobody vyznání.

Evropský soud pro lidská práva identifikoval řadu forem projevu, které jsou považovány za nepřístojné a odporující Úmluvě (rasismus, xenofobie, anti-semitismus, agresivní nacionalismus, diskriminace menšin a přistěhovalců). Společným jmenovatelem těchto projevů je zášť a nenávist. Právě proti nenávisti je zaměřena kampaň Rady Evropy „Proti nenávisti online“, jejímž cílem je podpořit zájem o dění v oblasti lidských práv a bránit šíření nenávistných projevů, zejména na internetu.

Podívejte se na video portugalského projektu „No Hate Ninja“.

A+ A A-

Akční den proti sexistickým nenávistným projevům

Akční den proti sexistickým nenávistným projevům 

8. březen 2017

Mezinárodní den žen se stal dnem pro práva žen. Je to den, kdy si mají lidé připomenout historické sociální, ekonomické, kulturní a politické výdobytky žen v demokratickém světě, které ovšem nejsou ani zdaleka všude respektovány. 

Hnutí proti nenávistným projevům vyzývá mladé lidi, aby 8. března vzdorovali zejména sexistickým nenávistným projevům, všímali si, kde k nim dochází a zvyšovali povědomí o jejich dopadu na ženy i muže, na jejich rovnoprávnost a lidská práva.  

Mnoho příkladů sexistických nenávistných projevů a jejich dopadů na ženy bylo zmíněno na semináři konaném v únoru 2016 ve Štrasburgu (Seminar Combatting Sexist Hate Speech). Seminář byl společnou iniciativou oddělení Gender Equality Unit a Youth Department Rady Evropy. Účastníci potvrdili, že sexistické nenávistné projevy mají negativní vliv na plnohodnotné a rovnoprávné zapojení mladých dívek a žen do společnosti, včetně online prostředí, a to na oběti i svědkyně, podkopávají svobodu projevu a jsou překážkou uplatňování lidských práv. 

Sexistické nenávistné projevy vycházejí z překonaných stereotypů založených na diskriminaci. Oddělení Gender Equality Rady Evropy zveřejnilo studii Background Note on Sexist Hate Speech, ve které jsou podrobně popsány případy a formy sexistických nenávistných projevů.

Tyto projevy jsou posíleny dalšími druhy diskriminace, například příslušností obětí k některé ze specifických skupin (zdravotně či sociálně znevýhodněných, s jinou náboženskou nebo sexuální orientací, imigrantů, apod.). 

Rada Evropy poskytuje silný politický rámec pro řešení diskriminace na základě pohlaví a sexistických nenávistných projevů ve své Konvenci o prevenci a potlačování násilí proti ženám a domácímu násilí (Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence – Istanbulská konvence, CETS No. 210). Konvence pojmenovává různé typy násilí proti ženám, sexistických nenávistných projevů, včetně online forem sexuálního obtěžování a pronásledování (Articles 34 and 40). Potřeba zabezpečit práva žen a předcházet násilí proti ženám v oblasti informačních a komunikačních technologií a v médiích je odražena v článku 17 Istanbulské konvence. 

Další relevantní dokumenty Rady Evropy:  

Tento politický rámec bez pochyb zlepšil právní postavení  žen v Evropě, ale skutečná rovnoprávnost je stále vzdálená od skutečnosti. To je zjevné když se sexistické nenávistné projevy mohou bez problémů dále šířit bez toho, aby byly chápány jako hlavní překážka plné rovnoprávnosti mužů a žen.   

Další informace najdete na blogu Nohatemovement.org.

 

Evropskou kampaň realizuje Rada Evropy v ČR NCBI za podpory MŠMT a UPC

Rada Evropy

Tyto stránky využívají soubory cookies, informace o vaší návštěvě jsou sdíleny se společností Google (další informace zde).
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Facebook NoHateCZ

Facebook no hate speech

DMC Firewall is a Joomla Security extension!